Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 07.01.2019 18:30:01 

MORAVSKÉ DĚTI - Holešovský dětský sbor

   
Mgr. Jana Slovenčíková
manager sboru (1987 - dosud)
 
Vystudovala Ostravskou univerzitu - obor školský management a Univerzitu Palackého Olomouc  - obor Management volného času, rekreologie. Do roku 2008 pracovala s dětmi jako ředitelka Střediska volného času DUHA Holešov, od roku 2009 Městské kulturní středisko Holešov - projekty, propagace, produkce.

  

 

Mgr. Lenka Polášková
sbormistryně a umělecká vedoucí  (2003 - dosud)
 
Vystudovala obor hra na klavír na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži ve třídě prof. Vandy Jandové. Dále pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě  Ostravské univerzity obor sbormistrovství a hudební výchova, které v roce 2003 s  úspěchem dokončila. Nyní působí jako pedagog na Konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži a na ZUŠ v Hulíně. V současnosti je sbormistryní HDS Moravské děti a Smíšeného pěveckého sboru Smetana Hulín.
 
 
 
 
Mgr. Olga Michálková
druhá sbormistryně (2015 - dosud)
 
Vystudovala VOŠ speciální a Střední pedagogickou školu v Kroměříži, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve studiích pokračovala v Ostravě na Ostravské univerzitě, kde dokončila bakalářské studium v oboru sbormistrovství a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. V srpnu roku 2018 završila magisterské studium státní závěrečnou zkouškou. S Holešovským dětským sborem spolupracuje od roku 2003, kdy nastoupila jako členka. V roce 2015 začala plnit funkci druhé sbormistryně.
 
 
 

MgA. Martina Mergentalová

korepetitorka Moravských dětí (2008 - dosud)
 
V roce 2005 ukončila studium na JAMU v Brně. Zúčastnila se úspěšně již řady mezinárodních soutěží jako sólistka, ale také jako korepetitorka. Pravidelně se zúčastňuje Mezinárodních mistrovských kurzů v Luxembourgu, Izraeli, Ellwangenu, Baden-Badenu. Každoročně vystupuje na recitálech, intenzivně se zabývá i komorní hrou. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2001 na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Holešovský dětský sbor Moravské děti doprovází od roku 2008.
 
 
MgA. Michal Vajda
sbormistr a umělecký vedoucí (1998 - 2003)
 
Sbormistrovskou dráhu začal již za studií na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde studoval hru na varhany. Vystudoval obor Duchovní hudba a Dirigování sboru u doc. Josefa Pančíka na JAMU v Brně. V současné době je sbormistrem Pěveckého sboru Masarykovy univerzity a sboru PdF Masarykovy univerzity v  Brně.
 
 
 
 
Mgr. Karel Košárek
sbormistr a umělecký vedoucí  (1974 - 1997)
 
Zakladatel Holešovského dětského sboru Moravské děti. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Brně, obor hudební výchova, ve třídě prof. Františka Lýska.
 
"Zakládat, vést a dirigovat pěvecké sbory mládeže bylo mým celoživotním osudem od  prvého nástupu do učitelské praxe a to víc než čtyřicet let. I po letech vzpomínám na krásné mezilidské vztahy, které prostřednictvím tvůrčí práce dopomáhaly tomu, že z výborných dětí jsou dnes jedineční dospělí."
TOPlist