Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 07.01.2019 18:30:01 

MORAVSKÉ DĚTI - Holešovský dětský sbor

2014

PROSINEC 2014

Prosinec plný různých koncertů a vystoupení jsme zakončili tradičně na svátek svatého Štěpána v kostele Nanebezvetí Panny Marie v Holešově. Zaplněný kostel si nejprve vyslechl děti ze 3. Základní školy v Holešově - Plamínek a pak následovalo naše vystoupení. Zajímavým prvkem letošního koncertu bylo vystoupení tří děvčat z Honkongu, které přijely strávit vánoční svátky k jedné z našich zpěvaček. A nesetkali jsme se poprvé. S děvčaty jsme se setkali na sborové olympiáde v Rize a  v létě navštívili  Českou republiku,aby mimo jiné poznaly krásnou přírodu Hostýnských vrchů. V závěru koncertu nechyběl ani závěrečný společný zpěv koled.

další fotografie z koncertu od Ludmily Polišenské najdete zde

LISTOPAD 2014

Při dvou výchovných koncertech pro 2. stupeň základních škol v Kongresovém centru ve Zlíně poprvé Moravské děti zpívaly pro plný sál diváků bez doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů, pouze s vlastním klavírním doprovodem Martiny Mergentalové. Celým koncertem provázela sbormistryně Lenka Polášková. Program s názvem "O lidském hlase" tak mělo možnost slyšet přes 950 posluchačů.

ŘÍJEN 2014

Holešovský dětský sbor Moravské děti se sbormistryní Lenkou Poláškovou a klavíristkou Martinou Mergentalovou rozdával radost svým zpěvem na severu Moravy - na Přehlídce amatérských pěveckých sborů Klimkovický podzim, který se konal 18. října  ve společenském sále  Sanatorií Klimkovice.

 

ČERVENEC 2014

Vytoužené letní prázdniny pro většinu dětí začaly obdobím radosti, odpočinku,pohody.   Holešovský dětský sbor Moravské děti to měl y ale trochu jinak…..prázdniny, neprázdniny, zkoušelo se, ladily se poslední noty a vrcholily přípravy na den, kdy jsme naložily autobus a jely „dobývat svět“ na světovou olympiádu sborů, která se koná každé dva roky a v letošním roce se její dějiště přeneslo z amerického Cincinnati do Pobaltí – a to do hlavního města Lotyšska se 750 000 obyvateli – RIGY.

Slavnostní zahájení největší sborové soutěže se konalo v olympijské sportovní aréně, kde se v rámci olympiády sešli zpěváci 460 sborů z pěti kontinentů a 73 zemí světa. World Choir Games je největší sborovou soutěží na světě, což dokazuje i to, že všechny lotyšské televize a národ žijí vyjímečným svátkem olympijských her, které v krásném pobaltském městečku „Riga“ dávají světové sborové olympiádě velký prostor.

Nejlepší koncertní sály v Rize nabídly své prostranství pro světovou soutěž, kde v rámci obou částí olympiády soutěžilo v 29 kategoriích celkem 27 000 účinkujících.

Holešovský dětský sbor Moravské děti se svou sbormistryní Mgr. Lenkou Poláškovou a klavíristkou MgA. Martinou Mergentalvou se  zúčastnil letos již potřetí této největší světové soutěže. (2008 – Graz, Rakousko a v r. 2010 – Shaoxing, Čína).

Po slavnostním zahájení nás  druhý den čekala soutěžní kategorie „The Champions Competition“ C18 – MUSICA SACRA  with accompaniment = Duchovní hudba.

Tato soutěžní kategorie neměla věkové omezení – soutěžili jsme dohromady jak s dětskými sbory, univerzitními, ale i dospěláckými sbory. Celkem v této kategorii soutěžilo 43 sborů – z Lotyšska, Španělska, Namibie, Činy, Litevska, Jižní Afriky, Rakouska, Velké Británie, Canady, USA, České republiky, Srí Lanky, Švýcarska, Itálie, Equádoru, Indonésie a dalšími sbory v nejvyšší středověké budově v Rize – kostele sv. Petra s 123 m vysokou věží. Pro tuto kategorii jsme si vybrali a zpívali tyto skladby:  Trad. Gregorian „Viri galilaei“, Karel Blažej Kopřiva „Salve Regina“, Petr Eben „De angelis“, a Ilja Hurník „Deo gratis“.

Kategorii hodnotilo celkem sedm porotců z různých zemí světa, a jejich hodnocení pro náš sbor  - 73,75 bodů nám zajistil „stříbrnou medaili“. Jednu ze zlatých medailí této kategorie získal i český sbor z Jablonce n. Nisou – Iuventus Gaude!.  „Championem“ kategorie se stal bezkonkurenční sbor “sborové velmoci“ z Jižní Afriky – Stellenbosch University Choir s 95 body.                      

Další kategorie, v níž jsme soutěžili – byla kategorie C2 „Champions Children's Choirs – dětské sbory“. Zde se potkalo 36 sborů – z Číny,  Dánska,  Ruska, Lotyšska, České republiky, Malajsie, Španělska, Estonska, Jižní Afriky, Indonésie, Thajska a Řecka.

Pro tuto kategorii jsme měli připravené soutěžní skladby – Otmar Mácha „Hoj, Hura hoj“, Felix Mendelssohn Bartholdy „Laudate pueri Dominum“, Bob Chilcott „Pease Mass Gloria“ a Zdeněk Lukáš „Věneček“. Mezinárodní sedmičlenná porota nám udělila resumé 74,14 bodů a tím jsme získali další stříbrnou medaili.  Championem kategorie se stal dětský sbor Shanghai Huangpu Yongsters Activity Center Spring Childrens Choir – Čína s počtem bodů 94.

Světová olympiáda není jen o soutěžích, ale je to obrovská možnost poznat nejlepší světové sbory i na přátelských koncertech, které organizátoři připravili na pódiích jak v centru města, tak i rozlehlých parcích RIGY. Po celou dobu vládla skvělá atmosféra, komunikovali jsme s ostatními sbory, fandili nejen ostatním českým sborům, ale i cizím, poznali nové kamarády a získali spoustu uměleckých zkušeností, které určitě využijeme v další naší pěvecké tvorbě.

vstoupení pod širým nebem  zde

 

Závěrem bych ráda poděkovala všem přátelům a příznivcům sboru, kteří nám drželi palce, ale samozřejmě všem „Moravským dětem“ za jejich skvělou reprezentaci nejen Holešova, Zlínského kraje a České republiky.

Velké poděkování patří především sbormistryni Lence Poláškové za skvělou přípravu zpěváčků a Martině Mergentalové za hudební doprovod.

Účast na World Choir Games by se samozřejmě neobešla bez finanční podpory partnerů – Ministerstva kultury, Zlínského kraje, rodičů dětí a hlavního partnera – Města Holešova.

Jsem velmi ráda, že v Holešově máme skvělé vedení města, které svou nemalou finanční podporou umožnilo Moravským dětem se olympiády zúčastnit a reprezentovat tak naše město.

Koncem září chystáme z olympiády malou prezentaci s Koncertem pro Holešov „Střípky z Rigy“, tak všechny již teď srdečně zveme.

Zatím alespoň malou ochutnávku olympijské atmosféry můžete vidět na: 

http://choir-tv.com/video/Best-of-1-World-Choir-Games-2014-Riga/036e9c31861eb6ab297ae85b84cb2b0c   a fotografie v naší fotogalerii

Mgr. Jana Slovenčíková, Moravské děti

KVĚTEN 2014

Ze zpěvu radost                                                                                                                                                                                             

Holešovský dětský pěvecký sbor  Moravské děti oslavil neuvěřitelných 40 let svého trvání a jak jinak, než že toto výročí připomenul velkorysým slavnostním koncertem ve velkém sále holešovského zámku.

Historie Moravských dětí, jak připomenulo několik zajímavých projekcí během koncertu a podrobná výstava z historie sboru, se doposud dělí na tři části. První je éra zakladatele a prvního sbormistra Karla Košárka, který byl při tomto setkání, uskutečněném vlastně na jeho počest, mnohokrát vzpomínán. Druhou etapou bylo sbormistrování charismatického Michala Vajdy, za jehož působení se korepetitorkou sboru stala Lenka Polášková. Po odchodu Michala Vajdy pak Lenka Polášková převzala vedení sboru a společně s manažerkou sboru Janou Slovenčíkovou a dlouholetou korepetitorkou Martinou Mergentalovou vede Moravské děti mimořádně úspěšně do dnešních dní.

Stejně jako doposud tříetapová historie sboru, byl i slavnostní koncert rozdělen do tří částí. V první se prezentoval současný sbor, který má kromě úžasné úrovně i něco navíc - a tím je opravdová a upřímná radost ze zpěvu. Ve druhé části koncertu vystoupili dva bývalí členové sboru, kteří dosáhli v hudebním umění vysokých profesionýlních úspěchů - klavirní virtuos Karel Košárek a sopranistka Romana Hýžová - Letošníková. Oba tito mladí umělci ukázali orpavdovou profesionalitu, za kterou na ně může být jejich rodné město jenom hrdé. Ve třetí části vystoupil sbor bývalých členů, kteří dokázali, že z krásného zpěvu nic nezapoměnli. S nadšeným a dojatým publikem se v závěru rozloučily oba spojené sbory několika společnými skladbami.

Nejvyšší představitelé města při příležitosti výročí ocenili členy  a spolupracovníky Moravských dětí Velkou pečetí města Holešova a Pamětním listem v deskách.

Je opravdu skvělé, že v našem městě existuje takové hudební těleso, které skutečně UMÍ -  a je štěstí našeho města, že není samo, ale že jich máme dokonce několik.            

                                                                                                         vybráno z textu Karla Bartoška, Holešovsko č.6/20.ročník

ÚNOR 2014


Canti veris Praga - Mezinárodní  festival soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše, Praha

     soutěžní vystoupení   zde                                                                                                                                                                 foto Karel Kašák

 

V sobotu 22. 2. 2014 Holešovský dětský sbor - Moravské děti soutěžil na prestižním Mezinárodním festivalu soudobé sborové hudby Canti veris Praga o nejlepší provedení skladby světoznámého českého skladatele Zdeňka Lukáše.

(Zdeněk Lukáš a jeho sborová tvorba je jedním z významných symbolů české sborové hudby druhé poloviny 20. století a získala si velkou oblibu i za hranicemi naší země.  Zkomponoval na 350 skladeb jak sborových, tak orchestrálních).

Soutěžilo se v kategoriích – dětské sbory, ženské, mužské, smíšené a komorní sbory se soutěžním programem: duchovní skladba vzniklá po roce 1950 a cappella, světská skladba vzniklá po roce 1950 a cappella, skladba Z. Lukáše dle vlastního výběru v originální úpravě autora a cappella nebo s instrumentálním doprovodem, skladba domácího autora vzniklá po roce 1975 a cappella. Jedna ze dvou skladeb vzniklých po roce 1950 musela mít domácího, druhá zahraničního autora.

Umělecká rada a porota byla ve složení  - prof. PaedDr. Jiří Kolář (čestný předseda Unie pěveckých sborů), PaedDr. Ivana Štíbrová,  Chuhei Iwasaki (dirigent, hudební skladatel, sbormistr - Japonsko) a doc. PaedDr. Zdeněk Vimr (sbormistr, odborník na dílo Z. Lukáše).        Soutěžilo se v Kostele U Salvátora, který se nachází nedaleko Staroměstského náměstí a kromě toho, že je nejvýznamnějším evangelickým kostelem v Praze, byla zde i úžasná akustika. Moravské děti se sbormistryní Mgr. Lenkou Poláškovou a klavíristkou MgA. Martinou Mergentalovou za provedení soutěžního programu včetně skladby Zdeňka  Lukáše „Věneček“ získaly bodové ohodnocení 26 bodů a tímve své kategorii „Zlaté pásmo“. Cenu Grand Prix získal universitní sbor Altro coro (Rusko) a Cenu Zdeňka Lukáše - Komorní sbor Kvítek Dačice.

Moravské děti si za svůj výkon rozhodně zaslouží velké poděkování a GRATULACI!smiley

 Jana Slovečníková

 

 

                                                                                                                                                                                                             foto Karel Kaš
TOPlist